Teknobygget

På Marøya i Nærøysund kommune pågår utvikling av et større nærings- og boligområde. Tiltakshaver Norbolig AS engasjerte høsten 2020 Arcon Prosjekt AS både til bebyggelsesplanarbeid og landskapsbehandling av området.  I etterkant av dette arbeidet fikk Arcon oppgaven med å skissere et forslag til et kontorbygg «Teknisk bygg» for teknologibedrifter, teknisk prosjekterende og eiendoms- og byggutviklere […]

Falstad Nedre

Falstad Nedre AS ønsket å rive to små uthus og sette opp et nytt bygg. Det skulle være plass til ny korntørke, garasjer for traktorer og biler, vaskehall for traktorer og biler og en del som skulle leies ut til det som da het ML-senteret, nå ECURA bo- og habilitering. Utleiedelen inneholder kafé med et […]

Høylandet Auto

Ny bilforretning på industritomt ved Namsos, Spillumsstranda. Arcon Prosjekt AS fikk i oppdrag å utarbeide skisse-/forprosjekt med påfølgende konkurransegrunnlag for total-entreprise. Vi var ansvarlig arkitekt og rådgiver i prosjekteringsfasen, med ansvaret for koordinering av alle fag. Nytt bilanlegg som inneholder utstillingslokaler, verksted, 2 vaskehaller, dekkhotell, kontorer mm. Bilforretningen tilfredsstiller nye krav til forretninger for Peugeot […]