Byggeteknikk

Våre rådgivere innen byggeteknikk sikrer våre prosjekter trygge
og bestandige løsninger med høy kvalitet.

Byggeteknikk er avgjørende for å sikre at bygninger er trygge, bærekraftige og funksjonelle. Byggeteknikk er viktig i utviklingen av byer og samfunn for å oppfylle behovene til mennesker, samtidig som hensynet til miljø og økonomi skal ivaretas.

Vi søker å være oppdatert innen de fagområdene vi utfører. Ved å benytte avanserte verktøy for dimensjonering kan vi optimalisere vårt design å tilby våre kunder merverdi i form av produksjonsvennlighet, økonomi og bærekraft.

Prosjekt & byggeledelse

Byggeledelse er en bidragsyter i planlegging, organisering, koordinering og kontroll av alle aktiviteter som er involvert i gjennomføringen av et byggeprosjekt. Byggeledelse er en viktig del av prosessen med å sikre at byggeprosjektet gjennomføres innenfor tidsplanen, budsjettet og spesifikasjonene, samtidig som helse, sikkerhet og kvalitetsstandarder opprettholdes.

Konstruksjonsteknikk

Våre rådgivere innen konstruksjonsteknikk har bred erfaring med mange typer bygg og anleggsinstallasjoner. Vi arbeider med utforming, beregning og dimensjonering av disse ved å benytte til enhver tid hensiktsmessig programvare og verktøy. Vi tilstreber å finne de optimale løsningene for våre prosjekter i samarbeid med våre kunder.

Gjennom lang erfaring og med høy kompetanse har vi sentral godkjenning av direktoratet for byggkvalitet til å utføre prosjekter med strengeste tiltaksklasse 3.

Prefab konstruksjoner i betong. stål og tre

Prefabrikkerte elementer har mange fordeler. De er vanligvis produsert i en fabrikk under kontrollerte forhold, noe som gir høyere kvalitet og pålitelighet i forhold til tradisjonell bygging på stedet. Dette kan også føre til en raskere og mer effektiv byggeprosess, da elementene kan produseres samtidig som arbeidet på byggeplassen går videre.

Prefabrikkerte elementer er også mer miljøvennlige enn tradisjonell bygging på stedet, da de vanligvis bruker mindre materialer og genererer mindre avfall. I tillegg kan de være mer kostnadseffektive, spesielt for større byggeprosjekter.

Vi har lang erfaring og stor kapasitet i prosjektering og planlegging av prefabrikkerte konstruksjoner.

Tilstandsanalyse

Vi utfører analyser/vurderinger av et objekts tekniske tilstand i tilknytning til blant annet sikkerhet i bruk og bestandighet. I våre analyser inngår ofte vurderinger og beskrivelser av eventuelle tiltak som må påregnes på kort eller lang sikt.

Uavhengig kontroll

Arcon Prosjekt AS har sentral godkjennelse fra direktoratet for byggkvalitet (DIBK)i tiltaksklasse 3 for gjennomføringen av uavhengig kontroll.

Uavhengig kontroll er en lovpålagt kontroll som skal utføres for alle søknadspliktige våtrom og lufttetthet i boliger. I tillegg skal det utføres uavhengig kontroll for bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet for prosjekter i tiltaksklasse 2 og 3.

Kontrollen omfatter både prosjektering og utførelse og har til hensikt å luke ut feil/mangler i byggesaken.

Forskning og Utvikling (FoU)

I våre virksomhetsområder har vi et spesielt fokus på å utvikle kompetansen til våre ansatte og kunder.

Enkelte av våre ansatte har sete i flere nasjonale komiteer som fremmer ny kunnskap for hele bransjen i Norge. Disse komiteene er blant annet knyttet til Standard Norge, Norsk Betongforening samt Betong Norge, Betongelementforeningen.  Videre har vi deltatt og deltar i flere FoU-prosjekter som har både nasjonal og internasjonal betydning.