Falstad Nedre

Falstad Nedre AS ønsket å rive to små uthus og sette opp et nytt bygg. Det skulle være plass til ny korntørke, garasjer for traktorer og biler, vaskehall for traktorer og biler og en del som skulle leies ut til det som da het ML-senteret, nå ECURA bo- og habilitering. Utleiedelen inneholder kafé med et fullt kjøkken og toaletter i 1 etasje, og klatrerom med garderober i andre etasje.

 På grunn av dårlige grunnforhold måtte det peles ned til fjell.  Golvet er bygget opp med betongdragere oppå pelene og hulldekker over dem igjen. Bygget er en limtrekonstruksjon.  Utleiedelen og vaskerommet er fullisolert, mens resten av bygget er kaldt. Uteleiedelen er skilt ut som egen branncelle.

Bygget er kledd med Royalimpregnert kledning. På taket er det stål- plater.

Sted

Byggherre

Fase

Ferdigstillelse

Galleri