Om oss

Arcon Prosjekt AS ble etablert i 1991 i Namsos som kombinert arkitekt og ingeniørfirma. I dag er hovedkontoret i Namsos med avdelingskontor på Høylandet, Verdal og i Trondheim.

Hos oss møter du dyktige arkitekter, arealplanleggere og rådgivere innen byggeteknikk. Vi har gjennom over 30 års drift opparbeidet oss meget god kompetanse både generelt og mht. lokal kunnskap for gjennomføring av prosjekter.

Namsos

Hovedkontor

Hovedkontoret til Arcon Prosjekt ligger i Namsos. Her sitter det 21 ansatte med en god blanding av arkitekter, rådgivende ingeniører, prosjektledere, teknisk tegnere og arealplanlegger.

Du finner oss vis a vis Namsos storsenter – Verftsgata 11 i 3. etasje. Velkommen inn!

Verdal

På industriområdet i Verdal, ligger VIP-senteret i Neptunveien 6. Her sitter de to arkitektene Tone og Gyda, samt Bjarne som er ingeniør og IT-ansvarlig og som veksler mellom kontorene i Namsos og Verdal.

Trondheim

I Trondheim finner du oss i Kjøpmannsgata 11, ved Gamle bybroen med utsikt til Nidelven.

Kontoret består av 5 ansatte hvor Johan er arealplanlegger og Mathias, Simen, Eirik og Øyvind er sivilingeniører og jobber med konstruksjon innen byggeteknikk.

Vi er opptatt av bærekraft i våre prosjekter og gjennom vårt daglige virke. Derfor er vi medlemmer av Grønn byggallianse og i tillegg Miljøfyrtårnsertifisert.

Vi har stort fokus på kvalitet i våre prosjekter, og benytter derfor kontorets kvalitetssystem aktivt. Kvalitetssystemet bygger på Arkitektbedriftenes «modell for arkitektkontorets kvalitetssystem», MAKS.  Systemet, sammen med AY (Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse) og Bedriftshåndboken, ivaretar krav til oppbygging og rutiner slik at det tilfredsstiller de internasjonale standardene for kvalitetsledelse og miljøledelse, ISO 9001:2015 og 14001:2015