Høylandet Auto

Ny bilforretning på industritomt ved Namsos, Spillumsstranda.

Arcon Prosjekt AS fikk i oppdrag å utarbeide skisse-/forprosjekt med påfølgende konkurransegrunnlag for total-entreprise.

Vi var ansvarlig arkitekt og rådgiver i prosjekteringsfasen, med ansvaret for koordinering av alle fag.

Nytt bilanlegg som inneholder utstillingslokaler, verksted, 2 vaskehaller, dekkhotell, kontorer mm. Bilforretningen tilfredsstiller nye krav til forretninger for Peugeot og Nissan.

Et uteareal hører til bygget med 89 p-plasser, manøvreringsareal , oppkjøringsrampe og reklamepyloner.

Etter kontraktsinngåelse bistod Arcon Prosjekt AS totalentreprenøren

Foto: Bilbyen Namsos


Sted

Byggherre

Fase

Ferdigstillelse

Galleri