Teknobygget

På Marøya i Nærøysund kommune pågår utvikling av et større nærings- og boligområde. Tiltakshaver Norbolig AS engasjerte høsten 2020 Arcon Prosjekt AS både til bebyggelsesplanarbeid og landskapsbehandling av området.

 I etterkant av dette arbeidet fikk Arcon oppgaven med å skissere et forslag til et kontorbygg «Teknisk bygg» for teknologibedrifter, teknisk prosjekterende og eiendoms- og byggutviklere som ledd i den bygningsmessige delen av tiltaket.   

Bygget planlegges med to parallelle fløyer med et «åpent» ankomst-, oppholds og trafikkareal i rommet mellom fløyene. Dette skal bli byggets hjerte. 

Planløsningen gjenspeiler utbyggers ønske om en innbydende ankomst for kunder, hvor man raskt får oversikt over organiseringen og hvor de forskjellige funksjonene og bedriftene i bygget ligger. Helst skal alle bedriftene ha nærhet til hjertet i huset og føle pulsen og inspirasjonen som ligger i et kreativt arbeidsfellesskap. Bygget er planlagt fleksibelt i forhold til kontorinndelinger hvor bedrifter fort kan utvikle seg og ha behov for endret arealstørrelse og plassering. 

Byggets funksjon og plassering er planlagt i nær sammenheng med omkringliggende virksomheter. Her skal det ideelt sett være mulig å få hjelp til alle behov man har fra planlegging, finansiering, leveranse og produksjon til ferdige bygg på ett sted.

Sted

Byggherre

Fase

Ferdigstillelse

Galleri