Teknobygget

På Marøya i Nærøysund kommune pågår utvikling av et større nærings- og boligområde. Tiltakshaver Norbolig AS engasjerte høsten 2020 Arcon Prosjekt AS både til bebyggelsesplanarbeid og landskapsbehandling av området.  I etterkant av dette arbeidet fikk Arcon oppgaven med å skissere et forslag til et kontorbygg «Teknisk bygg» for teknologibedrifter, teknisk prosjekterende og eiendoms- og byggutviklere […]

Statnett

Statnett har besluttet å etablere et drifts- og beredskapssenter i Sannan, Steinkjer. Prosjektet omfatter oppføring av to bygg, derav ett kontorbygg i to etasjer med grunnareal på ca. 220m2. Beredskapssenteret skal oppføres som miljøklassifisert  som passivhus.  Bæresystem for bygget må dimensjoneres for senere mulighet for påbygg av en 3. etasje.   I tillegg skal det oppføres […]