Statnett

Statnett har besluttet å etablere et drifts- og beredskapssenter i Sannan, Steinkjer. Prosjektet omfatter oppføring av to bygg, derav ett kontorbygg i to etasjer med grunnareal på ca. 220m2. Beredskapssenteret skal oppføres som miljøklassifisert  som passivhus.  Bæresystem for bygget må dimensjoneres for senere mulighet for påbygg av en 3. etasje. 

 I tillegg skal det oppføres garasjebygg på ca. 650 m2. 

Sted

Byggherre

Fase

Ferdigstillelse

Galleri