Sømnaveien 91

Nytt boligbygg med 12 leiligheter. Bygget ble utført med underetasje for parkering og leiligheter over 3 etasjer med inntrukket 3. etasje. Foto: Matti Riesto

Sjøgata Brygge

Sjøgata brygge ligger i Levanger sentrum.  Prosjektet ligger i Sjøgata og har fasade mot Sundet.  Selv om prosjektet ligger utenfor vernesonen, er det valgt en utforming med saltak som “snakker” med de eksisterende bryggene mot sundet. Mellom prosjektet og Sjøgata er det satt av plass til et uteoppholdsareal.  Dette grøntbeltet tar igjen tradisjonen med allmenninger […]

Leilighetsbygg Hafslo

Ved Hafslotun i Luster kommune er det bygget ny og flott samlokalisert bolig som inneholder 5 leiligheter, personalrom og felles kjøkken. Bygget er planlagt og tilrettelagt for å kunne gi best mulig tjenester til mennesker med sammensatte bistandsbehov. Det er lagt vekt på at boenhetene skal være vestvendt med god utsikt.