Sjøgata Brygge

Sjøgata brygge ligger i Levanger sentrum.  Prosjektet ligger i Sjøgata og har fasade mot Sundet.  Selv om prosjektet ligger utenfor vernesonen, er det valgt en utforming med saltak som “snakker” med de eksisterende bryggene mot sundet.

Mellom prosjektet og Sjøgata er det satt av plass til et uteoppholdsareal.  Dette grøntbeltet tar igjen tradisjonen med allmenninger mellom bryggene og den øvrige bybebyggelsen.

 Arcon Prosjekt laget reguleringsplanen for området.  Planen ble vedtatt i 2019. Innenfor planområdet er det to nye boligblokker i bryggestil, og ett eksisterende bygg. 

Når planområdet er ferdig utbygget vil det være ca. 55 leiligheter innenfor området.

På allmenningen blir det lekeplasser, sittegrupper og grøntarealer.  Disse vil være tilgjengelige også for andre enn beboerne i de nye leilighetene. Leilighetene har livsløpsstandard og uteområdet er universelt utformet.

Sted

Byggherre

Fase

Ferdigstillelse

Galleri