Sømnaveien 91

Nytt boligbygg med 12 leiligheter. Bygget ble utført med underetasje for parkering og leiligheter over 3 etasjer med inntrukket 3. etasje.

Foto: Matti Riesto

Sted

Byggherre

Fase

Ferdigstillelse

Galleri