Vital Rørvik

Vital Rørvik hadde behov for å utvide eksisterende fabrikk og samtidig ivareta daglig drift av fabrikken.  Vi hadde i oppdrag å tegne skisseprosjekt for nytt tilbygg på en mottakshall som skulle ha et arkitektonisk likt uttrykk som eksisterende bygg.  Oppdraget ble utvidet og skulle omfatte ny følgende: 

Sinkaberg Hansen

På Sinkaberg Hansens AS sin slaktefabrikk for oppdrettslaks på Marøya var behovet stort for utvidelse og modernisering av fabrikken. Arcon  Prosjekt  AS sammen med totalentreprenøren fikk i oppdrag å videreutvikle  bedriftens  planer  for  ny  fabrikk våren  2019.  Prosjekteringen ble påbegynt i 2019 og bygget ble tatt i bruk sommeren 2021. For å få plass til […]