Sinkaberg Hansen

På Sinkaberg Hansens AS sin slaktefabrikk for oppdrettslaks på Marøya var behovet stort for utvidelse og modernisering av fabrikken. Arcon  Prosjekt  AS sammen med totalentreprenøren fikk i oppdrag å videreutvikle  bedriftens  planer  for  ny  fabrikk våren  2019. 

Prosjekteringen ble påbegynt i 2019 og bygget ble tatt i bruk sommeren 2021. For å få plass til nytt bygg og utendørsarealer  for  vogntog  måtte  man først sprenge store fjell/bergområder og lage ny nedfartsvei til området.

Bygget er oppført i betongelementer, delvis i fire etasjer og består av store haller for  slakting,  foredling  og  pakking  av laks.  Det  meste  av  fisken  pakkes  fersk, mens noe fryses før pakking.

Den gamle fabrikken hadde full drift inntil ny fabrikk sto ferdig å kunne overta produksjonen. Eksisterende  fabrikklokaler  ble  deretter omdisponert  til  produksjon  av  isoporkasser til transport av fersk og frossen  fisk.    Kassene  fraktes  på  bånd inn på loftet i ny fabrikk og videre bort og ned til pakkingsområdet via heiser. 

I  det  nordvestre  hjørnet  av  fabrikken  er det plassert en kantine for alle ansatte. Her  er  det  fine  uteterrasser  med  utsikt utover  Nærøysundet. Som  en  egen  etasje over kantinen ligger kontorene for bedriftens  administrasjon  og  ledelse. Her er det flott utsikt i 360 grader. 

Foto: Sinkaberg Hansen

Sted

Byggherre

Fase

Ferdigstillelse

Galleri