Vital Rørvik

Vital Rørvik hadde behov for å utvide eksisterende fabrikk og samtidig ivareta daglig drift av fabrikken. 

Vi hadde i oppdrag å tegne skisseprosjekt for nytt tilbygg på en mottakshall som skulle ha et arkitektonisk likt uttrykk som eksisterende bygg. 

Oppdraget ble utvidet og skulle omfatte ny følgende: 

  • Mottakshall på ca. 450 m2 utført i bærende betongelementkonstruksjoner
  • Utvide eksisterende fyrhus til ca. 150m2 tilbygg i betongelement og sandwichelement
  • Utvidelse av kontorbygg med 130m2 tilbygg med nye kontorer, møteromsavdeling og soverom for arbeiderne.

Sted

Byggherre

Fase

Ferdigstillelse

Galleri