VIP senteret

Det var behov for revitalisering av VIP Senteret. Senteret, på 7500m2 ble oppført som funksjonærbygg for Kværner, men ble åpnet opp for eksterne leietakere i 2002. Byggherre ønsket å skape ett levende bygg med attraktive møteplasser, hvor både leietakere, besøkende og ulike aktiviteter skulle bli mer synlig i bygget. Og med dette synliggjøre VIP Senteret […]