VIP senteret

Det var behov for revitalisering av VIP Senteret. Senteret, på 7500m2 ble oppført som funksjonærbygg for Kværner, men ble åpnet opp for eksterne leietakere i 2002.

Byggherre ønsket å skape ett levende bygg med attraktive møteplasser, hvor både leietakere, besøkende og ulike aktiviteter skulle bli mer synlig i bygget. Og med dette synliggjøre VIP Senteret som ett innovasjon og utviklingsorientert miljø.

Ved denne revitaliseringen ønsket byggherre at senteret skulle fremstå som en attraktiv og god innovasjons-arena, for bedrifter i regionen, samt nasjonalt med en lokalisering midt i Norges 3. største industripark.

Dagens leietakere med kompetanse innenfor de ulike fag ble brukt i prosjektering og byggefasen. Samtlige 40 forskjellige leietakere ble involvert og intervjuet for ønsker om nye lokaliteter.

Sted

Byggherre

Fase

Ferdigstillelse

Galleri