Snåsa Sykeheim

Detaljprosjektering for nytt tilbygg ved Sykeheimen på Snåsa ble påbegynt våren 2019. Forut for dette hadde Arcon Prosjekt AS gjennomført et relativt omfattende forprosjekt. I forprosjektet ble det arbeidet med mange forskjellige løsninger for nytt sykeheimskonsept før man kom fram til endelig løsning. Tiltaket omhandlet i hovedsak riving av eksisterende eldre sykeheimsfløy for å gi […]