Snåsa Sykeheim

Detaljprosjektering for nytt tilbygg ved Sykeheimen på Snåsa ble påbegynt våren 2019. Forut for dette hadde Arcon Prosjekt AS gjennomført et relativt omfattende forprosjekt. I forprosjektet ble det arbeidet med mange forskjellige løsninger for nytt sykeheimskonsept før man kom fram til endelig løsning. Tiltaket omhandlet i hovedsak riving av eksisterende eldre sykeheimsfløy for å gi plass til nytt tilbygg. Tilbygget ble planlagt med 20 pasientrom og 5 omsorgsboliger, fellesstuer, kontor- og driftsrom. I tillegg skulle eksisterende mellomfløy oppgraderes og ombygges både planmessig og teknisk. Byggearbeidene ble påbegynt høsten 2019 og tilbygget sto ferdig våren 2021.

Alle pasientrom og omsorgsboliger i sykeheimen, både nye og eksisterende, ligger på samme etasje i det nye konseptet. Dette forenkler driften og reduserer slitasjen på personalet

Tilbygget er formet som en Y slik at bygget får en god tilpasning til terrenget, samtidig med at utsikts- og solforhold og skjerming av utearealer optimaliseres. Omsorgsboligene er samlet i egen fløy mot sør, mens øvrige fløyer inneholder pasientrom. Det er plassert fellesstuer i fløyenes ender slik at stuene får mye dagslys og stor flate mot utearealene. En fellesstue er plassert sentralt sammen med nytt aktivitetsrom. Alle stuene har store takoverbygde terrasser. Terrassene er sammenhengende med balkonger som løper rundt hele bygget. Dette gir mulighet for opphold og «rundgangløype», og gir en ekstra sikkerhet ved eventuell evakuering/rømning.

Sted

Byggherre

Fase

Ferdigstillelse

Galleri