Vuku Barnehage

Verdal kommune drev barnehage i et gammelt klubbhus, sol ble bygget til idrettslaget Vuku IL. Eksisterende barnehage ble revet, og en ny barnehage var ønsket med samme plassering som den gamle. Byggherre ønsket en barnehage med alt på ett plan, med en småbarnsavdeling, og 2 avdelinger for store barn. Eksisterende tomt ble utvidet.

Namdalseid skole & idrettsbygg

Arcon Prosjekt AS fikk i 2017, med grunnlag i et skisseprosjekt utarbeidet av Norconsult AS, i oppdrag av Namdalseid kommune å utarbeide anbudsgrunnlag til en hovedentreprise for nytt grunnskolebygg og idrettshall på Namdalseid.  I oppdraget lå også oppfølging av hovedentreprenørens behov for ledelse av kompletterende prosjektering bl.a. mht arbeidstegninger osv. Det forutgående skisseprosjektet ble betydelig […]