Namdalseid skole & idrettsbygg

Arcon Prosjekt AS fikk i 2017, med grunnlag i et skisseprosjekt utarbeidet av Norconsult AS, i oppdrag av Namdalseid kommune å utarbeide anbudsgrunnlag til en hovedentreprise for nytt grunnskolebygg og idrettshall på Namdalseid.  I oppdraget lå også oppfølging av hovedentreprenørens behov for ledelse av kompletterende prosjektering bl.a. mht arbeidstegninger osv. Det forutgående skisseprosjektet ble betydelig […]