Nytt universitetssykehus i Narvik

Arcon Prosjekt har sikret seg kontrakter til en verdi av elleve millioner kroner når Universitetssykehuset i Nord-Norge bygger nytt sykehus i Narvik.

NAMSOS: – Der er veldig gledelig at vi som lokal aktør kan betjene en nasjonal entreprenør i et omfattende byggeprosjekt.

Det sier Jørgen Wien, daglig leder i Arcon Prosjekt AS, etter at det Namsos-baserte prosjekteringsfirmaet har landet kontrakter verdt minimum elleve millioner kroner i forbindelse med byggingen av nytt sykehus i Narvik.

  • For entreprenøren HENT skal Arcon levere byggteknisk rådgiving.
  • På oppdrag fra Element Nord skal Arcon stå for prosjektering av prefabrikerte betongelementer.

Målt i kroner og øre er avtalene de suverent største i selskapshistorien.

– Avtalene er av stor betydning for oss. Gjennom oppdraget sikrer vi oss økt kompetanse og erfaring, og gjennomføringen av oppdraget vil gi oss gode referanser, sier Wien.

Øker bemanningen

Ikke minst vil økonomi og omfang sørge for å holde hoder og hender i sving i lang tid framover.

– På det meste vil sju til åtte være involvert i sykehusprosjektet, opplyser Magne Lysberg, styreleder og ansvarlig for konstruksjonsavdelinga i Arcon Prosjekt.

Som en direkte følge av kjempekontrakten starter selskapet nå jakten på flere ansatte til selskapet, som i dag har 28 personer på lønningslista.

– Vi er nødt til å sørge for at vi har kapasitet til å betjene eksisterende oppdrag i det lokale og regionale markedet også, sier Wien.

Gir arbeid gjennom krisen

Kontraktssigneringen er ekstra kjærkommen i ei tid da hele bygg- og anleggssektoren er under kraftig press som følge av koronakrisen.

– Det er ikke usannsynlig at vi vil merke effekten av krisen i et par år framover. Oppdragene i Narvik vil gi oss arbeid i minst halvannet år, og vil langt på vei sikre arbeidsplassene gjennom krisen, understreker Wien.

– Hvordan vil du beskrive tilstanden i markedet om dagen?

– For vår del hadde vi en betydelig nedgang i omsetningen på arkitekttjenester i vår. Den siste måneden har det letta litt. For konstruksjonsavdelinga har situasjonen til nå vært tilnærmet normal. For bransjen som helhet er nedgangen helt klart størst innen boligbygging, mens det offentlige har satt fortgang i en del eiendomsprosjekter, opplyser Lysberg.

Styrelederen beskriver 12. mars, datoen for nedstengingen av Norge, som et tidsskille for selskapet:

– Det handler om måten vi vurderer risikoen på. Før 12. mars ville vi muligens ha vurdert prosjektet til å være for stort for vår del. Etter 12. mars handler det vel så mye om risikoen for at de ansatte står uten arbeid, forteller Lysberg.

Pris og kompetanse

– Hva er utslagsgivende for å vinne slike kontrakter?

– Pris er viktig, men kompetansen er avgjørende. En stor, nasjonal aktør som HENT ville aldri gått videre med en rådgiver som ikke har kompetansen på plass. Vi kan vise til et mangeårig og godt samarbeid med entreprenørselskapet, og har i tillegg solide referanser gjennom tidligere sykehusprosjekter, sier Wien.

Slagkraftige bedrifter

Ifølge Wien og Lysberg er det ikke bemerkelsesverdig at en relativt liten aktør i en utkantregion hevder seg i konkurranse med regionale og nasjonale storfisker.

– Byggebransjen i Namdalen har absolutt ingen ting å skjemmes over. Her finner vi en klynge bedrifter som over år har bevist at de er i stand til å hevde seg nasjonalt. I Namsos har vi en byggebransje som har stått sterkt i årtier, og Overhalla-miljøet er selvsagt også fremtredende i nasjonal målestokk, sier Lysberg.

Han tar med selskapene i Overhalla-gruppen, GL Bygg og Namsos-baserte Birger Pedersen AS som kroneksemplene på selskap som lykkes langt utenfor egen hjemmeregion. Alle selskapene leverer tjenester og hardvarer over store deler av landet, og er i tillegg svært synlig i oppbyggingen av industri, næringsarealer, offentlige bygg og boliger i Namdalen.

Artikkel hentet fra NT24