Sinkaberg Hansen AS

STED:  Marøya, Nærøysund kommune

BYGGHERRE: Sinkaberg Hansen

FASE: Pågår på byggeplass

FERDIGSTILLELSE:  Juni 2021

Om Laksefabrikken

Vest for eksisterende fabrikk på Marøya pågår utbygging av laksefabrikken på ca. 17000 m2. Det bygges ut for kontor, fabrikk og lakseslakteri over 4 plan og forventes å være ferdigstilt for full produksjon i  juni 2021.

Arealer fordeles slik:

Fabrikk plan 1: 9139 m2 (produksjonsareal og underliggende rom for garderober, sluser, tekniske rom og inngangsparti)

Fabrikk plan 2: 2146 m2 (Garderober, sluser, visning/personalkorridor, trapperom og tekniske rom)

Fabrikk plan 3: 5555 m2  (Kasselager, teknisk rom, kantine og trapperom)

Fabrikk plan 4: 890 m2 (Administrasjon, kontor og trapperom)

Arcon Prosjekt har hatt roller med ARK, IARK, RIB og SØK på prosjektet.