Mære Landbruksskole

ÅR/DATO: 2013

BYGGHERRE:

AREAL: 2000m² (nytt areal 417m²)

Om boligen

Administrasjon og elever: Rehabilitering av fløy B – Undervisning og fløy C Administrasjon og undervisning. Nybygg av fløy A – en universelt tilgjengelig entre, vrimleareal, resepsjon, heis og gangbru som binder sammen fløy A og C. Fløy A er bygget i massivtre. Det er montert en grønn plantevegg i vrimlearealet. Utomhusområde ved fløy A og C tilpasset universell utforming.

Arcon Prosjekt AS hadde oppdrag som: ARK, RIB og RIBR