Hint

ÅR/DATO: 1995 og 2003

BYGGHERRE:

AREAL: 6000m²

Om boligen

Ombygging av tidligere trykkeribygning til lokaler for høgskolen i Nord- Trøndelag, avd. for helsefag. Utvidelse i flere etapper: 1995, 2003 0g 2010.

Påbygg/tilbygg 2003 oppført med bærekonstruksjon i stål/betong og fasader i treverk/fasadeplater. Inneholder administrasjon, klasserom, auditorier, laboratorier, øvningsavdelinger, bibliotek, kontorer, mm.