Granmoen Oppvekstsenter

ÅR/DATO: 2012

BYGGHERRE:

AREAL: 6347m², nytt areal 890m²

Om boligen

Rehabilitering av barne- og ungdomsskolen som også har samfunnshusfunksjoner for grenda med bibliotek, svømmehall og skytebane. Skytebanen inngikk ikke i prosjektet. En barnehage og helsestasjon som lå i en nabobygning har flyttet inn i skolekomplekset etter ombyggingen. Rehabilitering av klasseromsfløyer. Nybygg inkluderer ny administrasjon, personalrom og bibliotek.