Oppgraderer anlegget på Skogmo for å møte strenge kvalitetskrav

Først kom Apollo, så ble det Guinness og nå står prosjekt Phoenix for tur. Et nytt prosjekt til omkring 60 millioner kroner skal løfte kvalitetsstandarden til verdens ledende fiske-vaksineprodusent ytterligere.

OVERHALLA: – Kort beskrevet skal vi oppgradere fabrikkanlegget med å bygge et nytt fyllerom og tilberedningsrom. Det er her vi produserer og fyller alle Pharmaqs vaksiner som vi sender ut i det globale i markedet, sier fabrikksjef Trude Parnas ved Pharmaq AS i Overhalla.

– Hva er bakgrunnen for investeringa?

– Først og fremst for å heve kvalitetsstandarden ytterligere opp mot de siste kravene som stilles av de ulike myndighetene globalt, samtidig som vi øker kapasiteten og blir bedre beredt oss på å møte framtida, sier hun.

«Konkurranse er sunt og virker skjerpende, og noe av grunnen til at vi har vunnet den posisjonen vi har er at vi er ekstremt leveringsdyktige».

TRUDE PARNAS, Fabrikksjef

– Framtida i form av?
– I tillegg til nye kvalitetsstandarder vil dette prosjektet også gi oss større kapasitet på fylling av vaksiner ved at vi tar noen store steg med automatisering av prosessen, noe som vil gi økt effektivitet og produktivitet, sier prosjektleder Espen G. Pedersen.

– Kodenavn Phoenix?
– I denne sammenhengen symboliserer det «utvikling og fornyelse». Fabrikken ble satt opp i 1996 og var nå klar for ytterligere oppgradering på de mest kritiske rent-rommene våre, sier han.

Verdensledende

Pharmaq er en del av Zoetis – verdens største produsent av vaksiner til husdyr og kjæledyr – og er det eneste selskapet innenfor Zoetis som utvikler og produserer vaksine for fisk. De er verdensledende, med en markedsandel på 70–80 prosent av vaksine til laks. Samt betydelige andeler av vaksiner til andre arter. På det meste hadde Pharmaq en markedsandel på 95 prosent på laksevaksiner.
Parnas sier at det ikke er et mål i seg selv å ha tilnærmet monopol.

– Konkurranse er sunt og virker skjerpende, og noe av grunnen til at vi har vunnet den posisjonen vi har er at vi er ekstremt leveringsdyktige. Noe vi styrker ytterligere med den nye linja, sier fabrikksjefen.
I dag har Pharmaq 259 fast ansatte, hvorav rundt 80 jobber ved anlegget på Skogmo. Og ved siden av laks, har de vaksine til arter som ørret, havabbor og rognkjeks, og for oss i Norge «ukjente» arter – Tilapia og Pan-gasius – viktig matfisk i Asia og Sør- og Mellom-Amerika.
– Vi har fått markedsgodkjenning for vaksiner i Brasil, som er et stort marked, hvor det blir spennende å følge den videre utviklinga med tanke på Tilapia, sier Parnas.

Masterplan

På få år er det investert et tresifret millionbeløp ved anlegget på Skogmo. Investeringsmidler de må konkurrere om med ca. 30 andre fabrikker innenfor Zoetis.

– Vi er en del av et stort nettverk hvor det investeres enorme beløp verden over, og da er det er selvsagt betryggende å vite at eierne er med å si ja til dette prosjektet, og gir et tydelig signal om at de vil utvikle Pharmaq i Overhalla videre, sier hun.

Pedersen legger til at dette prosjektet egentlig kan sees som det første store steget på vegen videre.
– De to foregående utbyggings- og kvalitetsforbedrings-prosjektene, Apollo og Guinness, sammen med Phoenix som er det største delprosjektet vårt til nå, er en del av den masterplanen vi har lagt som sier noe om hvordan vi tenker for utvikle anlegget i årene som kommer, sier Pedersen.
– Kan dere si noe om hva det betyr i framtidige investeringer?
– Om vi får gjennomført alle prosjekter og delmål i planen, snakker vi om betydelige summer uten at vi spesifikt ønsker gå inn på beløp, sier han

Lokal leveranse

«Phoenix-bygget» blir på om-kring 200 kvadratmeter med det Pharmaq kaller rene rom. Hvor det er satt helt spesifikke krav til bygningsutforming, bygningstekniske krav, romdeling, sluser og nødvendig infrastruktur.
– Det er blant annet fordi tyrkiske myndigheter har svært strenge krav til lokalene hvor det produseres vaksine som brukes innenfor oppdrett av havabbor, slik at en del av dette prosjektet er nettopp å møte kravene i det markedet, forklarer Parnas.

Omkring halvparten av investeringa – omkring 30 millioner kroner- er selve bygget, den andre halvparten er i nytt teknisk utstyr og automatisering av produksjonen. Pharmaq er også en del av industriklyngen Skogmo industripark og namdalske selskaper har vunnet fram i konkurransen om prosjektet.

«Vi synes jo det er gledelig at bedrifter i Namdalen og Skogmo-miljøet har den
kompetansen som må til for å konkurrere om slike oppdrag».
TRUDE PARNAS, Fabrikksjef

– Arcon prosjekt AS har prosjektert det bygningstekniske og grunnarbeidet i konkurranse med andre nasjonale og nordiske aktører, sier Pedersen.
Mens GL-bygg på Skogmo er en av to entreprenører som skal gjøre selve byggeoppdraget. GL-bygg på selve grunnarbeidet og bygget, mens et svensk firma skal ta seg av de innvendige arbeidene på rene rom og prosess.

– Når starter dere bygginga?
– Etter planen skal GL-bygg begynne med grunnarbeidet omkring 15. oktober, og målet er at den ny vaksinelinja skal stå ferdig om temmelig nøyaktig ett år fra i dag, mens hele prosjektet har sluttdato våren 2022, sier Pedersen.

 

Artikkel er hentet fra Namdalsavisa