Alf Rune Strømhylden vil etter eget ønske fratre stillingen som daglig leder i Arcon Prosjekt AS.

Dette pga. at pensjonsalder nærmer seg, og at det derfor er nødvendig å slippe til yngre krefter.
Ny daglig leder vil bli Jørgen Wien. Han har vært ansatt i Arcon Prosjekt AS siden 2010 og kjenner derfor bedriften godt.

Alf Rune Strømhylden vil fortsatt være tilknyttet bedriften som leder for prosjekt- og forretningsutviklinger, samt som DL for Arcons holdingsselskap.

Endringen trer i kraft 01.06.2018.