Arcon Prosjekt utfører nå energimerking av yrkesbygg!

Visste du at….

Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av alle bygg?

Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha en gyldig energiattest?

Arcon Prosjekt utfører energimerking av yrkesbygg!

Når bygget er energimerket, får du en energiattest som viser hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som normalt benyttes til oppvarming. I tillegg får du en liste med forslag til tiltak som kan gjøre bygget mer energieffektivt.

 

Ta kontakt for energimerking av ditt yrkesbygg!


Pharmaq utbygging- "gledelig at bedrifter i Namdalen har den kompetansen som skal til"

Oppgraderer anlegget på Skogmo for å møte strenge kvalitetskrav

Først kom Apollo, så ble det Guinness og nå står prosjekt Phoenix for tur. Et nytt prosjekt til omkring 60 millioner kroner skal løfte kvalitetsstandarden til verdens ledende fiske-vaksineprodusent ytterligere.

OVERHALLA: – Kort beskrevet skal vi oppgradere fabrikkanlegget med å bygge et nytt fyllerom og tilberedningsrom. Det er her vi produserer og fyller alle Pharmaqs vaksiner som vi sender ut i det globale i markedet, sier fabrikksjef Trude Parnas ved Pharmaq AS i Overhalla.

– Hva er bakgrunnen for investeringa?

– Først og fremst for å heve kvalitetsstandarden ytterligere opp mot de siste kravene som stilles av de ulike myndighetene globalt, samtidig som vi øker kapasiteten og blir bedre beredt oss på å møte framtida, sier hun.

«Konkurranse er sunt og virker skjerpende, og noe av grunnen til at vi har vunnet den posisjonen vi har er at vi er ekstremt leveringsdyktige».

TRUDE PARNAS, Fabrikksjef

– Framtida i form av?
– I tillegg til nye kvalitetsstandarder vil dette prosjektet også gi oss større kapasitet på fylling av vaksiner ved at vi tar noen store steg med automatisering av prosessen, noe som vil gi økt effektivitet og produktivitet, sier prosjektleder Espen G. Pedersen.

– Kodenavn Phoenix?
– I denne sammenhengen symboliserer det «utvikling og fornyelse». Fabrikken ble satt opp i 1996 og var nå klar for ytterligere oppgradering på de mest kritiske rent-rommene våre, sier han.

Verdensledende

Pharmaq er en del av Zoetis – verdens største produsent av vaksiner til husdyr og kjæledyr – og er det eneste selskapet innenfor Zoetis som utvikler og produserer vaksine for fisk. De er verdensledende, med en markedsandel på 70–80 prosent av vaksine til laks. Samt betydelige andeler av vaksiner til andre arter. På det meste hadde Pharmaq en markedsandel på 95 prosent på laksevaksiner.
Parnas sier at det ikke er et mål i seg selv å ha tilnærmet monopol.

– Konkurranse er sunt og virker skjerpende, og noe av grunnen til at vi har vunnet den posisjonen vi har er at vi er ekstremt leveringsdyktige. Noe vi styrker ytterligere med den nye linja, sier fabrikksjefen.
I dag har Pharmaq 259 fast ansatte, hvorav rundt 80 jobber ved anlegget på Skogmo. Og ved siden av laks, har de vaksine til arter som ørret, havabbor og rognkjeks, og for oss i Norge «ukjente» arter – Tilapia og Pan-gasius – viktig matfisk i Asia og Sør- og Mellom-Amerika.
– Vi har fått markedsgodkjenning for vaksiner i Brasil, som er et stort marked, hvor det blir spennende å følge den videre utviklinga med tanke på Tilapia, sier Parnas.

Masterplan

På få år er det investert et tresifret millionbeløp ved anlegget på Skogmo. Investeringsmidler de må konkurrere om med ca. 30 andre fabrikker innenfor Zoetis.

– Vi er en del av et stort nettverk hvor det investeres enorme beløp verden over, og da er det er selvsagt betryggende å vite at eierne er med å si ja til dette prosjektet, og gir et tydelig signal om at de vil utvikle Pharmaq i Overhalla videre, sier hun.

Pedersen legger til at dette prosjektet egentlig kan sees som det første store steget på vegen videre.
– De to foregående utbyggings- og kvalitetsforbedrings-prosjektene, Apollo og Guinness, sammen med Phoenix som er det største delprosjektet vårt til nå, er en del av den masterplanen vi har lagt som sier noe om hvordan vi tenker for utvikle anlegget i årene som kommer, sier Pedersen.
– Kan dere si noe om hva det betyr i framtidige investeringer?
– Om vi får gjennomført alle prosjekter og delmål i planen, snakker vi om betydelige summer uten at vi spesifikt ønsker gå inn på beløp, sier han

Lokal leveranse

«Phoenix-bygget» blir på om-kring 200 kvadratmeter med det Pharmaq kaller rene rom. Hvor det er satt helt spesifikke krav til bygningsutforming, bygningstekniske krav, romdeling, sluser og nødvendig infrastruktur.
– Det er blant annet fordi tyrkiske myndigheter har svært strenge krav til lokalene hvor det produseres vaksine som brukes innenfor oppdrett av havabbor, slik at en del av dette prosjektet er nettopp å møte kravene i det markedet, forklarer Parnas.

Omkring halvparten av investeringa – omkring 30 millioner kroner- er selve bygget, den andre halvparten er i nytt teknisk utstyr og automatisering av produksjonen. Pharmaq er også en del av industriklyngen Skogmo industripark og namdalske selskaper har vunnet fram i konkurransen om prosjektet.

«Vi synes jo det er gledelig at bedrifter i Namdalen og Skogmo-miljøet har den
kompetansen som må til for å konkurrere om slike oppdrag».
TRUDE PARNAS, Fabrikksjef

– Arcon prosjekt AS har prosjektert det bygningstekniske og grunnarbeidet i konkurranse med andre nasjonale og nordiske aktører, sier Pedersen.
Mens GL-bygg på Skogmo er en av to entreprenører som skal gjøre selve byggeoppdraget. GL-bygg på selve grunnarbeidet og bygget, mens et svensk firma skal ta seg av de innvendige arbeidene på rene rom og prosess.

– Når starter dere bygginga?
– Etter planen skal GL-bygg begynne med grunnarbeidet omkring 15. oktober, og målet er at den ny vaksinelinja skal stå ferdig om temmelig nøyaktig ett år fra i dag, mens hele prosjektet har sluttdato våren 2022, sier Pedersen.

 

Artikkel er hentet fra Namdalsavisa


Rekordkontrakt for Arcon Prosjekt

Nytt universitetssykehus i Narvik

Arcon Prosjekt har sikret seg kontrakter til en verdi av elleve millioner kroner når Universitetssykehuset i Nord-Norge bygger nytt sykehus i Narvik.

NAMSOS: – Der er veldig gledelig at vi som lokal aktør kan betjene en nasjonal entreprenør i et omfattende byggeprosjekt.

Det sier Jørgen Wien, daglig leder i Arcon Prosjekt AS, etter at det Namsos-baserte prosjekteringsfirmaet har landet kontrakter verdt minimum elleve millioner kroner i forbindelse med byggingen av nytt sykehus i Narvik.

  • For entreprenøren HENT skal Arcon levere byggteknisk rådgiving.
  • På oppdrag fra Element Nord skal Arcon stå for prosjektering av prefabrikerte betongelementer.

Målt i kroner og øre er avtalene de suverent største i selskapshistorien.

– Avtalene er av stor betydning for oss. Gjennom oppdraget sikrer vi oss økt kompetanse og erfaring, og gjennomføringen av oppdraget vil gi oss gode referanser, sier Wien.

Øker bemanningen

Ikke minst vil økonomi og omfang sørge for å holde hoder og hender i sving i lang tid framover.

– På det meste vil sju til åtte være involvert i sykehusprosjektet, opplyser Magne Lysberg, styreleder og ansvarlig for konstruksjonsavdelinga i Arcon Prosjekt.

Som en direkte følge av kjempekontrakten starter selskapet nå jakten på flere ansatte til selskapet, som i dag har 28 personer på lønningslista.

– Vi er nødt til å sørge for at vi har kapasitet til å betjene eksisterende oppdrag i det lokale og regionale markedet også, sier Wien.

Gir arbeid gjennom krisen

Kontraktssigneringen er ekstra kjærkommen i ei tid da hele bygg- og anleggssektoren er under kraftig press som følge av koronakrisen.

– Det er ikke usannsynlig at vi vil merke effekten av krisen i et par år framover. Oppdragene i Narvik vil gi oss arbeid i minst halvannet år, og vil langt på vei sikre arbeidsplassene gjennom krisen, understreker Wien.

– Hvordan vil du beskrive tilstanden i markedet om dagen?

– For vår del hadde vi en betydelig nedgang i omsetningen på arkitekttjenester i vår. Den siste måneden har det letta litt. For konstruksjonsavdelinga har situasjonen til nå vært tilnærmet normal. For bransjen som helhet er nedgangen helt klart størst innen boligbygging, mens det offentlige har satt fortgang i en del eiendomsprosjekter, opplyser Lysberg.

Styrelederen beskriver 12. mars, datoen for nedstengingen av Norge, som et tidsskille for selskapet:

– Det handler om måten vi vurderer risikoen på. Før 12. mars ville vi muligens ha vurdert prosjektet til å være for stort for vår del. Etter 12. mars handler det vel så mye om risikoen for at de ansatte står uten arbeid, forteller Lysberg.

Pris og kompetanse

– Hva er utslagsgivende for å vinne slike kontrakter?

– Pris er viktig, men kompetansen er avgjørende. En stor, nasjonal aktør som HENT ville aldri gått videre med en rådgiver som ikke har kompetansen på plass. Vi kan vise til et mangeårig og godt samarbeid med entreprenørselskapet, og har i tillegg solide referanser gjennom tidligere sykehusprosjekter, sier Wien.

Slagkraftige bedrifter

Ifølge Wien og Lysberg er det ikke bemerkelsesverdig at en relativt liten aktør i en utkantregion hevder seg i konkurranse med regionale og nasjonale storfisker.

– Byggebransjen i Namdalen har absolutt ingen ting å skjemmes over. Her finner vi en klynge bedrifter som over år har bevist at de er i stand til å hevde seg nasjonalt. I Namsos har vi en byggebransje som har stått sterkt i årtier, og Overhalla-miljøet er selvsagt også fremtredende i nasjonal målestokk, sier Lysberg.

Han tar med selskapene i Overhalla-gruppen, GL Bygg og Namsos-baserte Birger Pedersen AS som kroneksemplene på selskap som lykkes langt utenfor egen hjemmeregion. Alle selskapene leverer tjenester og hardvarer over store deler av landet, og er i tillegg svært synlig i oppbyggingen av industri, næringsarealer, offentlige bygg og boliger i Namdalen.

Artikkel hentet fra NT24


Åpning av Vuku barnehage

Åpning av Vuku barnehage

Håper på flere slike barnehagebygg

Barnehagen i Vuku er blitt et lite eventyr.

– I Vuku lå det et rødt lite hus. Det var alt for lite til å være barnehage og vært år var det noen som ikke fikk plass.

Slik startet barnehagestyrer Grete Norum Fossum et nyskrevet eventyr som hun selv leste torsdag ettermiddag. Da var det pyntet med ballonger og vimpler utenfor den nye barnehagen – og det var satt opp ei rød snor   som skulle klippes.

Fest i etterkant

Ny-barnehagen ble tatt i bruk allerede etter sommerferien, men først nå på siste dag i februar var det invitert til åpningsfest.

Store og små hadde møtt opp, blant andre inviterte gjester og personer som har hatt en finger med i den store jobben det er å bygge nytt. I byggeperioden flyttet barnehagen virksomhet til midlertidige lokaler i andreetasjen i eldresenteret. Det bød på sine utfordringer, men med vel- vilje fra alle gikk det veldig bra.

Barnehagestyrer Grete Norum Fornes avsluttet sitt eventyr uten å fortelle en slutt; for eventyret i Vuku, det fortsetter!

Arkitekt-skryt

Som seg hør og bør på en slik festdag ble flere omtalt i positive ordelag. Norum Fornes hilste til arkitekt Tone Merete Sørli i Arcon prosjekt:

– Utfordringer har det vært underveis, men de har vi løst. Nå kan vi se framover på den fine barnehagen vi har fått. Vi har fått bare positive kommentarer. Det er tenkt helhetlig og gjenklangen er: For en fin barnehage dere har fått!

Anleggsleder Harald Arne Johansen fra Byggmester Kvernmo fikk beskjed om å hilse til bedrift og snekkere. Norum Fornes hadde også funnet på fyndord for hver bokstav i Kvernmo. K – står for kvalitet, V – for vennlighet, E – for engasjert, R – for rolig, N – for nøyaktig – M – for mang- fold og O for omsorg.

Gode støttespillere har barnehageledelsen i Vuku hatt i virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem. Og Svenn Arne Lersveen fra teknisk drift. De fikk også ros og blomster som takk for samarbeidet.

Ønsker flere bygg

Virksomhetsleder Gomo Hallem tok selv ordet og berømmet an- satte ledelse og resultatet.

Som en av pådriverne for at det ble bygget ny barnehage i Vuku hintet hun til de frammøtte politikerne.

«Vi håper politikerne prioriterer mange slike bygg i framtida. Her har vi fått et godt bygg for nåtiden og framtiden. Som nøkterne barnehagefolk har vi

også landet innenfor de økonomiske rammene. Den gamle, slitte barnehagen var opprinnelig bygd som et klubbhus for Vuku idrettslag, og med en liten plass for 9 unger. Etter hvert ble hele bygget brukt og det var over 30 unger dag de flyttet ut. Da hadde bygningen heller ikke de kravene som stilles til barnehager.

Fiolin og sang

Åpningsseremonien i Vuku ble krydret med fine sanginnslag av barnehagebarna, og fra kultur- skolen stilte Olav Einar Larsen med fire elever som spilte fiolin i været som etter hvert bød på både hagl og sludd. Før de fram- møtte fikk komme inn og feire videre  innendørs  ble  den røde snoren klippet. Akkurat det skjedde som i et eventyr. Grete Norum Fornes bar fram ei gull

farget pute med saks på toppen.

  • Nå skulle vi ha hatt tromme- virvel, sa
  • Da vill itj æ, spøkte ordføreren før han likevel tok

Han føyde til: – Jeg har gjort mange åpninger, og det er mange forskjellige måter å gjøre det på. Den tøffeste var på en ny legevakt og jeg skulle klippe av en tjukk bandasje. Saksa var utrolig sløv, men det ble åpnet. Med så mange hjelpere må dette også gå, sa ordføreren og kikket på de

mange barna som stod på hver side og holdt i snora. I den mer seriøse delen av ta- len fremhevet ordføreren at når en er på vei mot noe nytt utløser det veldig energi.

– Det regner vi å se mye til det også her framover i det store historiske oppvekstløftet vi nå holder på med i Verdal.

Barnehagedebatt  kommer

Når det gjelder barnehagestrukturen i Verdal vil den snart bli gjenstand for mer politisk debatt. Høsten 2019 fikk kommunestyret en rapport som skisserer muligheter og utfordringer. Rådmannen arbeider med et strukturforslag som skal komme til kommunestyret våren 2019. Her skal det sees på pedagogisk kapasitet, kvalitet, driftsrasjonalitet og kostnadseffektivitet.

 

Artikkel fra Innherred avisa v/Tor Ole Ree


Grønn Byggallianse

Arcon Prosjekt AS ønsker å satse videre på økt kvalitet og bærekraftige prosjekter. Som medlem av Grønn Byggallianse, ønsker vi å drive våre prosjekter til økt kvalitet og miljøstandard. Vi øker nå vår kompetanse i BREEAM-NOR, markedets foretrukne miljøklassifiseringsverktøy for bygg.

Arcon Prosjekt AS er medlem av Grønn Byggallianse , en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å drive norsk byggenæring til økt kvalitet og miljøstandard gjennom å tilby opplæring og miljøklassifiseringsverktøy. Grønn Byggallianse er rettighetshaver til LEED og BREEAM, og utvikler og forvalter BREEAM-NOR – markedets foretrukne miljøklassifiseringsverktøy for bygg


Endring av selskapets ledelse

Alf Rune Strømhylden vil etter eget ønske fratre stillingen som daglig leder i Arcon Prosjekt AS.

Dette pga. at pensjonsalder nærmer seg, og at det derfor er nødvendig å slippe til yngre krefter.
Ny daglig leder vil bli Jørgen Wien. Han har vært ansatt i Arcon Prosjekt AS siden 2010 og kjenner derfor bedriften godt.

Alf Rune Strømhylden vil fortsatt være tilknyttet bedriften som leder for prosjekt- og forretningsutviklinger, samt som DL for Arcons holdingsselskap.

Endringen trer i kraft 01.06.2018.