UAVHENGIG KONTROLL

Arcon Prosjekt AS har sentral godkjennelse i tiltaksklasse 3, uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet. Uavhengig kontroll er en lovpålagt kontroll som skal utføres for alle prosjekter i tiltaksklasse 2 og 3. Kontrollen omfatter både prosjektering og utførelse og har til hensikt å luke ut feil/mangler i byggesaken.