PROSJEKTERING AV PREFAB KONSTRUKSJONER I BETONG, STÅL OG TRE

Arcon Prosjekt AS har en egen stab som utfører nødvendige prosjektering av prefabrikkerte komponenter til et byggverk. Våre oppdragsgivere her er leverandører innen betong-, stål- og trekonstruksjoner.

Arcon Prosjekt AS har sentral godkjennelse i tiltaksklasse 3, konstruksjonssikkerhet.