PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE

Prosjektledelse er å lede en prosess fra målformulering til ferdig prosjekt. Byggeledelse er å ivareta byggherrens interesser i kontaktene med entreprenør, samt å følge opp kvalitet, fremdrift og økonomi under utførelse.