BYGGETEKNIKK

Fagområdet byggeteknikk omfatter prosjektering av byggverkets totale stabilitet og bæreevne under oppføring og i bruk. Her inngår nødvendig design, analyser og beskrivelser av alle konstruksjonsdelene som inngår.

Arcon Prosjekt AS har sentral godkjennelse i tiltaksklasse 3, konstruksjonssikkerhet.