Grønn Byggallianse

Arcon Prosjekt AS ønsker å satse videre på økt kvalitet og bærekraftige prosjekter. Som medlem av Grønn Byggallianse, ønsker vi å drive våre prosjekter til økt kvalitet og miljøstandard. Vi øker nå vår kompetanse i BREEAM-NOR, markedets foretrukne miljøklassifiseringsverktøy for bygg.

Arcon Prosjekt AS er medlem av Grønn Byggallianse , en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å drive norsk byggenæring til økt kvalitet og miljøstandard gjennom å tilby opplæring og miljøklassifiseringsverktøy. Grønn Byggallianse er rettighetshaver til LEED og BREEAM, og utvikler og forvalter BREEAM-NOR – markedets foretrukne miljøklassifiseringsverktøy for bygg


Endring av selskapets ledelse

Alf Rune Strømhylden vil etter eget ønske fratre stillingen som daglig leder i Arcon Prosjekt AS.

Dette pga. at pensjonsalder nærmer seg, og at det derfor er nødvendig å slippe til yngre krefter.
Ny daglig leder vil bli Jørgen Wien. Han har vært ansatt i Arcon Prosjekt AS siden 2010 og kjenner derfor bedriften godt.

Alf Rune Strømhylden vil fortsatt være tilknyttet bedriften som leder for prosjekt- og forretningsutviklinger, samt som DL for Arcons holdingsselskap.

Endringen trer i kraft 01.06.2018.