ROS-analyse

ROS-analyse brukes for å kartlegge en bestemt hendelse som kan skje og hva konsekvensene av denne hendelsen vil være. I en slik analyse blir risiko ved gjennomføring av en utbygging kartlagt.

Vi ser på ulike risikofaktorer som kan skje og en ROS-analyse gir informasjon om områdets egenskaper som f.eks vei og trafikksikkerhet, geoteknikk, skred- og flomfare, støy og forurensning m.m. Fra dette blir det gjort vurderinger for risikoreduserende tiltak som må til.

Kartlegging av en risiko- og sårbarhet kan gi nødvendig informasjon for å gjøre endring i en tidlig fase av et utbyggingsprosjekt før planleggingen har kommet langt.