Regulering

En reguleringsplan brukes i kommunal planlegging og er en plan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et avgrenset område. Reguleringsplanen består av et kart med tilhørende bestemmelser. Hvilke formål et areal kan regulerings til er fastlagt i plan- og bygningsloven.

Det utarbeides områderegulering for flere eiendommer, eller detaljregulering for enkelttiltak og mindre områder.

Sverresgate 33, Namsos kommune

Detaljregulering bolig- og næringsbygg med lekeplass og parkeringsanlegg.

Gullvikvegen 15, Namsos kommune

Detaljregulering for bolig og næringsbygg på 4 etasjer med parkeringsanlegg i kjeller.

Marøya, Nærøysund kommune

Detaljregulering for bolig, næring, barnehage og friareal.

Nestvoldjordet, Verdal kommune

Detaljregulering for boliger og etablering av friområde.