Regulering

En reguleringsplan brukes i kommunal planlegging og er en plan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et avgrenset område. Reguleringsplanen består av et kart med tilhørende bestemmelser. Hvilke formål et areal kan regulerings til er fastlagt i plan- og bygningsloven.

Det utarbeides områderegulering for flere eiendommer, eller detaljregulering for enkelttiltak og mindre områder.