PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING (KU):

I forkant av en arealplan benyttes konsekvensutredning for å hindre negative virkninger og klargjøre hvilke konsekvenser planen fører til.

Typiske planer og tiltak som krever konsekvensutredning er f. eks. store industri og næringsbygg, lager og kontor, store offentlige bygninger eller store boligområder, infrastrukturtiltak, eller vind- og vannkraftanlegg.