kystsoneplan

Kystsoneplanlegging er planlegging  etter plan- og bygningsloven i nære land- og sjøområder ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjene.

En kystsoneplan bør ha som mål å sikre bærekraftig verdiskapning og vekst  og utvikling av havbruksnæring.