Byggesak

Kommunenes betegnelse på søknadsprosessen der man søker om tillatelse til å bygge nye bygninger, hus, påbygg eller gjøre endringer ved eksisterende bygningsmasse og uteområde.