Ansvarlig søker

Ansvarlig søker skal representere tiltakshaver ovenfor kommunen og bistå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver.

Videre skal ansvarlig søker koordinere hele prosessen rundt byggesak og har blant annet følgende oppgaver:

  • Utforming av byggesøknad
  • Nabovarsling
  • Søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse
  • Erklæring om ansvarsrett
  • Formidle henvendelser og pålegg fra kommunen
  • Sørge for nødvendig informasjonsflyt mellom de prosjekterende og utførende.