Åpning av Vuku barnehage

Håper på flere slike barnehagebygg

Barnehagen i Vuku er blitt et lite eventyr.

– I Vuku lå det et rødt lite hus. Det var alt for lite til å være barnehage og vært år var det noen som ikke fikk plass.

Slik startet barnehagestyrer Grete Norum Fossum et nyskrevet eventyr som hun selv leste torsdag ettermiddag. Da var det pyntet med ballonger og vimpler utenfor den nye barnehagen – og det var satt opp ei rød snor   som skulle klippes.

Fest i etterkant

Ny-barnehagen ble tatt i bruk allerede etter sommerferien, men først nå på siste dag i februar var det invitert til åpningsfest.

Store og små hadde møtt opp, blant andre inviterte gjester og personer som har hatt en finger med i den store jobben det er å bygge nytt. I byggeperioden flyttet barnehagen virksomhet til midlertidige lokaler i andreetasjen i eldresenteret. Det bød på sine utfordringer, men med vel- vilje fra alle gikk det veldig bra.

Barnehagestyrer Grete Norum Fornes avsluttet sitt eventyr uten å fortelle en slutt; for eventyret i Vuku, det fortsetter!

Arkitekt-skryt

Som seg hør og bør på en slik festdag ble flere omtalt i positive ordelag. Norum Fornes hilste til arkitekt Tone Merete Sørli i Arcon prosjekt:

– Utfordringer har det vært underveis, men de har vi løst. Nå kan vi se framover på den fine barnehagen vi har fått. Vi har fått bare positive kommentarer. Det er tenkt helhetlig og gjenklangen er: For en fin barnehage dere har fått!

Anleggsleder Harald Arne Johansen fra Byggmester Kvernmo fikk beskjed om å hilse til bedrift og snekkere. Norum Fornes hadde også funnet på fyndord for hver bokstav i Kvernmo. K – står for kvalitet, V – for vennlighet, E – for engasjert, R – for rolig, N – for nøyaktig – M – for mang- fold og O for omsorg.

Gode støttespillere har barnehageledelsen i Vuku hatt i virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem. Og Svenn Arne Lersveen fra teknisk drift. De fikk også ros og blomster som takk for samarbeidet.

Ønsker flere bygg

Virksomhetsleder Gomo Hallem tok selv ordet og berømmet an- satte ledelse og resultatet.

Som en av pådriverne for at det ble bygget ny barnehage i Vuku hintet hun til de frammøtte politikerne.

«Vi håper politikerne prioriterer mange slike bygg i framtida. Her har vi fått et godt bygg for nåtiden og framtiden. Som nøkterne barnehagefolk har vi

også landet innenfor de økonomiske rammene. Den gamle, slitte barnehagen var opprinnelig bygd som et klubbhus for Vuku idrettslag, og med en liten plass for 9 unger. Etter hvert ble hele bygget brukt og det var over 30 unger dag de flyttet ut. Da hadde bygningen heller ikke de kravene som stilles til barnehager.

Fiolin og sang

Åpningsseremonien i Vuku ble krydret med fine sanginnslag av barnehagebarna, og fra kultur- skolen stilte Olav Einar Larsen med fire elever som spilte fiolin i været som etter hvert bød på både hagl og sludd. Før de fram- møtte fikk komme inn og feire videre  innendørs  ble  den røde snoren klippet. Akkurat det skjedde som i et eventyr. Grete Norum Fornes bar fram ei gull

farget pute med saks på toppen.

  • Nå skulle vi ha hatt tromme- virvel, sa
  • Da vill itj æ, spøkte ordføreren før han likevel tok

Han føyde til: – Jeg har gjort mange åpninger, og det er mange forskjellige måter å gjøre det på. Den tøffeste var på en ny legevakt og jeg skulle klippe av en tjukk bandasje. Saksa var utrolig sløv, men det ble åpnet. Med så mange hjelpere må dette også gå, sa ordføreren og kikket på de

mange barna som stod på hver side og holdt i snora. I den mer seriøse delen av ta- len fremhevet ordføreren at når en er på vei mot noe nytt utløser det veldig energi.

– Det regner vi å se mye til det også her framover i det store historiske oppvekstløftet vi nå holder på med i Verdal.

Barnehagedebatt  kommer

Når det gjelder barnehagestrukturen i Verdal vil den snart bli gjenstand for mer politisk debatt. Høsten 2019 fikk kommunestyret en rapport som skisserer muligheter og utfordringer. Rådmannen arbeider med et strukturforslag som skal komme til kommunestyret våren 2019. Her skal det sees på pedagogisk kapasitet, kvalitet, driftsrasjonalitet og kostnadseffektivitet.

 

Artikkel fra Innherred avisa v/Tor Ole Ree