arcon@arcon.no Namsos 74 21 65 65, Verdal 74 21 65 65

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole
Nord-Trøndelag fylkeskommune
2013
Totalt 10 140 kvm, trinn 2: 905 kvm

Product Description:

Ombygging administrasjon, dansesaler, bibliotek, kantine.
Nybygg av entrebygg & sammenbygning med Teknobygget..

Arcon Prosjekt hadde oppdrag som: ARK og RIBR

Tidligere prosjekter ved Olav Duun VGS:

– gymsal
– utbygginger 2004
– undervisning
– undervisning
– energipark