arcon@arcon.no Namsos 74 21 65 65, Verdal 74 21 65 65

Mære landbruksskole

Mære landbruksskole
Nord-Trøndelag fylkeskommune
2013
ca 2000 kvm (nytt areal 417 kvm)

Product Description:

Administrasjon og elever: Rehabilitering av fløy B – Undervisning og fløy C Administrasjon og undervisning. Nybygg av fløy A – en universelt tilgjengelig entre, vrimleareal, resepsjon, heis og gangbru som binder sammen fløy A og C. Fløy A er bygget i massivtre. Det er montert en grønn plantevegg i vrimlearealet. Utomhusområde ved fløy A og C tilpasset universell utforming.

Arcon Prosjekt AS hadde oppdrag som: ARK, RIB og RIBR