arcon@arcon.no Namsos 74 21 65 65, Verdal 74 21 65 65

Granmoen oppvekstsenter

Granmoen oppvekstsenter
Vefsen Kommune
2012
6347 kvm, nytt areal 890 kvm

Product Description:

Rehabilitering av barne- og ungdomsskolen som også har samfunnshusfunksjoner for grenda med bibliotek, svømmehall og skytebane. Skytebanen inngikk ikke i prosjektet.
En barnehage og helsestasjon som lå i en nabobygning har flyttet inn i skolekomplekset etter ombyggingen. Rehabilitering av klasseromsfløyer. Nybygg inkluderer ny administrasjon, personalrom og bibliotek.

 

Arcon Prosjekt AS hadde oppdrag som: ARK, RIBR, IARK, PGL.